Organisatie

Werken aan een ideaal.

De Wereldwinkel Lochem bestaat geheel uit vrijwilligers. Sinds de oprichting in 1988 hebben vele tientallen personen zich ingezet om er een goede winkel van te maken. Momenteel zijn ongeveer 30 personen actief. De motivatie om zich in te zetten verschilt per persoon.  Vaak is het een combinatie van motieven. Vanuit rechtvaardigheidsoverwegingen wil men proberen om een eerlijker verdeling van de welvaart in de wereld te krijgen; Vanuit economisch perspectief wil men proberen om producenten in ontwikkelingslanden toegang te laten krijgen tot de wereldhandel; Vanuit Fairtrade overwegingen wil men kleine producenten een leefbaar loon bieden voor hun werkzaamheden; Ook vinden de medewerkers het belangrijk, dat ze gezamenlijke inspanning leveren om er een mooie en goede winkel van te maken.

Werkgroepen met eigen verantwoordelijkheden

De meeste medewerkers van de Wereldwinkel hebben elke week één dagdeel winkeldienst. Daarnaast kan men deelnemen aan werkgroepen. Deze werkgroepen hebben elk hun eigen taken en verantwoordelijkheden.  Zo kennen we bijvoorbeeld werkgroepen voor de inkoop; administratie, huishoudelijke zaken, etaleren, PR, enz. Indien aangeboden door Wereldwinkel Nederland worden er verschillende trainingen gevolgd, waaraan medewerkers deel kunnen nemen om zo hun kennis en competenties verder te ontwikkelen. Afwisselend is er de ene maand een overleg van alle medewerkers, de andere maand verschijnt er een nieuwsbrief waarin informatie vanuit de werkgroepen wordt uitgewisseld.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Wereldwinkel Lochem let op een goede afstemming van de werkzaamheden van de werkgroepen. Iedere 2 maanden is er een vergadering waarin de voortgang van het beleid wordt besproken en waarin nieuwe voorstellen, die vanuit de werkgroepen komen worden vastgesteld. Het bestuur bestaat per 1 april 2022 uit:

Voorzitter Anton Vlaanderen
Penningmeester Wim Logtenberg
Lid Dorine Witjes
Lid Marian Beuke